ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.นำทีมประมงจังหวัดร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเลอำเภอบ้านแหลมยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษครฯ.ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมระหว่างประมงจังหวัดเพชรบุรีและประมงอำเภอกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเล อำเภอบ้านแหลมที่ประสบความเดือนร้อนหอยตายหอยไม่โตจากปัญหาคุณภาพน้ำขอให้รัฐบาลช่วยเยียวยาชดเชยปัญหาขาดทุนโดยขอให้กรมประมงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(ค่าน้ำ)ในรอบการขึ้นทะเบียนใหม่ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
พรก.ประมง2558ที่วัดอุตมิงคาวาส อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยนายอลงกรณ์ชี้แจงว่าจะให้กรมประมงเร่งดำเนินการพิสูจน์สาเหตุของหอยตายหอยไม่โตว่าเกิดจากปัญหาน้ำเสียที่ลักลอบปล่อยลงมาหรือเพราะสาเหตุอื่นใดโดยจะมีการประชุมประเด็นดังกล่าวในวันที่23กันยายน ส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีขอให้ยกเว้นค่าน้ำนั้นจะเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเลให้ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯพิจารณาโดยเร็วที่สุดซึ่งในหลักการมีความเป็นไปได้เพราะเมื่อปี2563รัฐมนตรีเกษตรฯ.เคยออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมาแล้วครั้งหนึ่งตามข้อเสนอของอดีต ส.ส.อรรถพร พลบุตรและอดีต ส.ส. อภิชาติ สุภาแพ่ง จากปัญหาคล้ายคลึงกันรวมทั้งผลกระทบจากโควิด19
ซึ่งปัจจุบันยังมีผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนซ้ำเติมมาอีกทำให้ต้นทุนต่างๆเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้ลดลง

สำหรับพื้นที่ที่ให้เกษตรกรยื่นขออนุญาตเพาะเลี้ยงหอยทะเล(หอยแมงภู่ หอยแครงและหอยนางรม)ในอำเภอบ้านแหลมมีจำนวน 1.8 หมื่นไร่ตั้งแต่พื้นที่นอกฝั่งตำบลบางขุนไทรตำบลบ้านแหลมตำบลบางตะบูนออกและตำบลบางตะบูนจรดชนแดนจังหวัดสมุทรสงครามโดยคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอายุ2ปีในอัตรา800บาทต่อไร่

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.