“จุรินทร์”มอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2022) “ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม”พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และเป็นเกียรติแก่กระทรวงพาณิชย์อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ การประกวด Agri Plus Award 2022 ทั้ง 4 ประเภท ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจเป็นอย่างยิ่ง แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวด โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อยอดจากการประกวด Agri Plus Award ในครั้งแรกเมื่อปี 2019 โดยเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้สินค้าเกษตรมาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานและนำเอาแนวคิดในเชิงนวัตกรรมที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์รองรับ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่เพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา มะพร้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่มีศักยภาพ จึงถือว่าการส่งเสริมสินค้าเกษตรเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืน

ตนรู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ความเป็นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ คุณค่าที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม ความน่าสนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับว่ากว่าผู้เข้าร่วมการประกวดจะผ่านการคัดเลือกมาถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ อย่างเข้มข้น นอกจากนี้สำหรับผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ จะได้รับโอกาสที่ดีจากกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันการต่อยอดทางธุรกิจและการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

“ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของผลงานชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นเกียรติยศสูงสุด ตลอดจนเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยกระทรวงพาณิชย์จะมุ่งเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าควบคู่กับการยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า สำหรับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย จำนวน 20 รางวัล ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว 5 รางวัล 2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ 5 รางวัล 3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว 5 รางวัล และ 4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ 5 รางวัล ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล เช่น เซลลูโลสสำหรับบริโภคจากข้าวเล็บนก แบรนด์ กลมกลืน เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวลดไข้สำหรับเด็ก แบรนด์ แดรกคูลเลอร์ และสีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว เป็นต้น และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัลสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.agriplusaward2022.com และที่ Facebook เฟจ Agri Plus Award

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.