เนื่องในวันโกเช่ร์สากลประจำปี 2565 ซาโนฟี่ ประเทศไทย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์พร้อมพันธมิตรสำคัญ จัดงาน “20 ปี บนเส้นทางแห่งความหวัง…เสริมพลังโกเช่ร์”

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ (ที่ 4 จากซ้าย) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ท่านประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย คุณเคว็ก หวี่ หลิง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ซาโนฟี่ สเปเชียลตี้แคร์ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ร่วมกับสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ.) สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก และมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี พร้อมเครือข่ายพันธมิตรจัดงาน “20 ปี บนเส้นทางแห่งความหวัง…เสริมพลังโกเช่ร์” เนื่องในวันโกเช่ร์สากล (International Gaucher Day)       ที่ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงการรักษาโรคโกเช่ร์ (Gaucher) อย่างเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา พร้อมมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยหลายชีวิต ให้ก้าวต่อไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวการผลักดันครั้งสำคัญที่ทำเพื่อผู้ป่วยในชุมชนโรคหายาก เป็นการเฉลิมฉลองและร่วมตอกย้ำการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของผู้ป่วยโกเช่ร์ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสพลังแห่งความหวังจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยโรคโกเช่ร์พร้อมครอบครัว ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *