“อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค” ภัยเงียบที่รุนแรง
#CleanAirMatter

BANGKOK, THAILAND – MAR 2020 : Crowd of unrecognizable business people wearing surgical mask for prevent coronavirus Outbreak in rush hour working day on March 18, 2020 at Bangkok transportation

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ อากาศสะอาด (Clean Air)” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากกระแสการผลักดันร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่บอบช้ำจากการเผชิญทั้งสถานการณ์โควิด19 และฝุ่นM2.5 อย่างต่อเนื่องและหนักหน่วง  เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรที่ดีกว่าเดิม? หรือมีโซลูชันใดบ้างที่ช่วยสร้างคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไม่ยุ่งยากต่อการใช้ชีวิต

เพียงหายใจ ก็เสี่ยงเป็นโรคร้าย  หรืออันตรายถึงเสียชีวิต

ในหนึ่งวันเราหายใจนำอากาศเข้าร่างกายเป็นปริมาณมาก โดยเฉลี่ยอัตราการหายใจต่อวันสูงถึง 20,000 – 30,000 ครั้ง จากการวิเคราะห์ข้อมูล IQAir ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2563 รายงานว่า 3 ใน5 เมืองใหญ่ของโลกจากทวีปเอเชีย   มีผู้เสียชีวิตจากผลกระทบทางอากาศมากถึง 160,000 ราย ได้แก่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 54,000 คน เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  40,000 คน และเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 39,000 คน   โดยสำหรับในประเทศไทย สถิติสาธารณสุขช่วง 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2565 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 68,728 คน การตระหนักถึงปัญหารวมถึงการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของผู้คนภายใต้คุณภาพอากาศที่ต้องสะอาดและปลอดภัย  จึงเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนควรต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมดำเนินการอย่างเร่งด่วน

กลุ่มวัยทำงานไทย หายใจด้วยความเสี่ยงสูง

ตามเมืองใหญ่ๆ  อาทิ กรุงเทพมหานคร เมืองที่มีประชากรมากถึง 5.5 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตภายในอาคาร   ที่ชีวิตประจำวันต้องใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน และต้องหายใจด้วยอากาศในพื้นที่เดียวกันจากระบบอากาศแบบปิดภายในอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศ เชื้อโรคและมลพิษต่างๆ ที่กระจายอยู่ในอากาศและบนพื้นผิวต่างๆ สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ อาทิเช่น  รายงานตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรีย*  ที่มีสาเหตุจากน้ำในระบบปรับอากาศ หรือคน  ก็เป็นหนึ่งพาหะสำคัญในการนำเชื้อโรคเข้ามาแพร่กระจายภายในอาคารได้   หากระบบการจัดการอากาศภายในอาคารไม่ได้มาตรฐาน อากาศภายในอาคารก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและมลพิษ เป็นภัยที่มองไม่เห็นแต่อันตรายถึงเสียชีวิตได้

*รายงานจากจาก USEPAU.S. Environmental Protection Agency ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “คุณภาพอากาศภายในอาคาร”

SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ” เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศ

SCG มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร ด้วยระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion” ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคด้วยการปล่อยประจุไอออนบวก และลบในอากาศ (Active Air Purifier) ส่งผลให้เกิดอนุภาคที่สามารถจัดการเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย ไวรัสตระกูลโคโรนา เชื้อรา กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและสารระเหย (VOCs) และฝุ่นละออง PM10 – 2.5 ได้ ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย Intertek/ETL (UL867) จากสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ให้กับคนไทยทุกคน

#SCG #SCGBiion #CleanAirMatters

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรม SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-hygiene

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-391-4161, 085-446-5445

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *