เปิดงาน แอ่วตลาดกาดหมั้ว “ช้างในวิถีล้านนา”

คุณจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์  บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดงาน แอ่วตลาดกาดหมั้ว “ช้างในวิถีล้านนา” สืบสานความผูกพันทางประวัติศาสตร์ของช้างกับชาวล้านนา จัดแสดงนิทรรศการช้างทรงเจ้าหลวงและกาดจ๊างงาม ตระการตากับขบวนแห่สมโภชน์ช้างเผือก อลังการกับประติมากรรมช้างเสมือนจริง  แอ่วกาดล้านนาโบราณ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองบนขันโตก จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7- 16 ตุลาคม 2565 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์  ถ.ศรีนครินทร์ และวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถ.เพชรเกษม

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. นักแสดง
  2. คุณภาณุทัต อภิชนาธง ศิลปินพื้นบ้านล้านนา จ.เชียงใหม่
  3. อาจารย์รำพัด โกฎแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา บ้านม่อนฝ้าย จ.เชียงใหม่
  4. คุณจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
  5. คุณสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
  6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)          
  7. นักแสดง
  8. คุณอ้อม รัตนัง ศิลปินล้านนา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *