QTC โชว์นวัตกรรมหม้อแปลง-โซลาร์เซลล์ในงาน SUGAREX THAILAND 2022

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายวิชัย โฮมชัย (ซ้าย) ผู้จัดการแผนกบริการอาวุโส และคุณธนาวัฒน์ คงเนียม (ขวา) ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ร่วมออกบูธในงาน SUGAREX THAILAND 2022 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นการรวมผู้ประกอบการ นักลงทุนคู่ค้าทั่วแถบทวีปเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับชั้นนำจากต่างประเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล รวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างครบวงจร โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *