พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2565

นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผอ.สบอ.12 ร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 20 ปี พร้อมด้วยนายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ หน.พื้นที่ฯทับเสลา ในการนี้ได้เชิญนางสาวอามาลีนา ไทยเศรษฐ์ ผู้แทน ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ช่วยเหลือราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในการจัดหาน้ำใช้อุปโภค บริโภค บริเวณสำนักงานแห่งใหม่

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *