พิธีลงนามสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโรงงาน

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร EXIM BANK ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามระหว่าง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อให้ SITHAI นำไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับธุรกิจให้แข่งขันได้ในตลาดโลกการค้ายุคใหม่ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *