เดลต้า ประเทศไทย คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี 2565

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี ในประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี 2565 จากความทุ่มเทของบริษัทในการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยานยนต์ยุคใหม่ โซลูชันการผลิตอัจฉริยะ และการพัฒนาความสามารถของวิศวกรในท้องถิ่น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัทเดลต้า ประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัลประจำปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

หมวดหมู่รางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นหมวดหมู่ที่ยกย่องบริษัทที่เป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีศักยภาพตามที่ระบุไว้ในนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และ 10 เป้าหมายอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) โดยปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับรางวัลอุตสากรรม ในประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี 2565 ของเดลต้า ได้แก่:

  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์: พัดลมระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง (DC brushless blowers) และพัดลมไร้สายสำหรับการใช้งานในรถยนต์ ช่วยสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (R&D) รถยนต์ไฟฟ้าโดยวิศวกรท้องถิ่น
  • โซลูชันการผลิตอัจฉริยะจากเดลต้า (Delta Smart Manufacturing):
    1. โซลูชันเครื่องฉีดขึ้นรูปเฟรมพัดลม DC ที่ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติของเดลต้า ได้แก่ เซอร์โวมอเตอร์ และไดรฟ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VFD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการผลิต
    2. เครื่องพันขดลวดอัตโนมัติอัจฉริยะที่ทำและแก้ไขโดยวิศวกรชาวไทยของเดลต้าเพื่อใช้ในโรงงานในท้องถิ่น

ในปีนี้ถือเป็นปีที่เจ็ดแล้วที่เดลต้าได้รับรางวัลอุตสาหกรรมจากนายกรัฐมนตรี โดยบริษัทเคยชนะรางวัลในหลายประเภท ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management) และประเภทการจัดการพลังงาน (Energy Management) ในปี 2543, ปี 2553, ปี 2554 และ ปี 2563 ตามลำดับ ทั้งยังได้รับรางวัลประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential Industry ) และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2561 นอกจากนี้ในปี 2555 เดลต้ายังเคยได้รับรางวัล Prime Minister’s Best Industry Award ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด เหนือรางวัลอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 กระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่นเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาและกำหนดแบบอย่างที่ดีในอุตสาหกรรมของประเทศไทย รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลให้คงความพยายามและความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

รางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2565 ของเดลต้า ถือเป็นการยกย่องความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของเดลต้าเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในฐานะผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เดลต้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราเอง พร้อมทั้งฝึกอบรมวิศวกรชาวไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตระดับโลก

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *