“ซิซซา กรุ๊ป” และบริษัทในเครือ
ร่วมมอบทุนการศึกษา-จัดกิจกรรมกับนักเรียน รร.บ้านในไร่ จ.พังงา

นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,มร. เกรก แฮริสัน (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมนาใต้ บีช รีสอร์ต และนางสาวธรา รุ่งแสงสุวรรณ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานการพาณิชย์ บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในรูปแบบ“Investment Property” (IP)
ในนามของมูลนิธิ Bird of Hope
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม จึงได้นำพนักงานและ
บริษัทในเครือ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กับโรงเรียนบ้านในไร่
อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมทำกิจกรรม CSR เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์กับน้องๆ นักเรียน เช่น เตะฟุตบอล ชักเย่อ สกีบก เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น โดยมี
นางสาววาสนา  บรรเทา
(ที่ 2 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านในไร่ เป็นผู้รับมอบ
ณ. โรงเรียนบ้านในไร่ เมื่อเร็วๆนี้

อนึ่ง มูลนิธิ Bird of Hope จัดตั้งขึ้นโดย นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ให้เด็กได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม รวมถึงมุ่งมั่น
ให้ความช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆและปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ และส่งต่อ
ความช่วยเหลือไปสู่ผู้อื่นในสังคมได้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *