เอสซีจี คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัย มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

               เอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทภาคองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ด้วยการก่อตั้ง Digital Office หรือ ที่เรียกว่า WEDO เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในธุรกิจ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกได้ว่า เป็น Born in Thailand (BiT) และตอบโจทย์ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในสามด้าน ได้แก่ การนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจเดิม (Core Innovation) การเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจด้วยสินค้า หรือ บริการรูปแบบใหม่ (Adjacent Innovation) และการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม (New Innovation) เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นทั้งในด้าน Better Living, Better Health และ Better Future โดยมีคุณนิธิ ภัทรโชค (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม (ซ้าย) Chief Digital Officer ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัลจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (ขวา)  ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต อาทิ การจัดการพลังงานแบบประหยัดในที่พักอาศัย โดยการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือรถไฟฟ้าอีวี  รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาช่องทางสื่อสารและให้บริการลูกค้าแบบออมนิ แชนแนล (Omni Channel) แบบไร้รอยต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการทำบ้านที่ครบวงจร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างจริงจัง มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

          ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *