อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมมอบกำลังใจให้กับลูกค้าผู้ประสบเหตุ จ.หนองบัวลำภู

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (กลาง) และนาย อนพัช วงศ์คำผุย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ซ้าย) พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าที่ทางบริษัทฯ ได้ดูแลกรมธรรม์ จากเหตุการณ์ยิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำภู

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *