ดอยคำ ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา ชวนเยาวชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

“ดอยคำ” จัดกิจกรรม “เยาวชนหัวใจดอยคำ” สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม นำเยาวชนร่วมทำฝาย ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สร้างจิตสำนึกนักจิตอาสา ทำประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดฝางบริเวณที่ลาดสูงในฤดูน้ำหลาก ต้นน้ำจากภูเขาจะไหลลงมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งบ่อยครั้งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านโดยรอบ ด้วยความสำคัญดังกล่าวเราจึงริเริ่มและลงมือทำฝายชะลอน้ำขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคได้

นายพิพัฒพงศ์ ขยายความต่อไปว่า สำหรับฝายชะลอน้ำที่เราลงมือทำนั้น เราตั้งชื่อว่า “ฝายดอยคำ” ซึ่งเป็นฝายผสมผสานตามแนวพระราชดำริของ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า ที่ต้องการสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลักษณะของฝายนั้น เป็นฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราว จัดอยู่ในประเภทฝายแม้ว (เป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับวิศวกรรมแบบพื้นบ้าน) เป็นฝายชะลอน้ำที่ทำจากไม้ไผ่ ถูกออกแบบเพื่อให้มีความแข็งแรงคงทน และสามารถทำหน้าที่ชะลอน้ำในระยะยาวได้แม้ว่าไม้ไผ่จะผุพังย่อยสลายไปแล้ว ทั้งนี้มีฝายดังกล่าวมีการปลูกหญ้าแฝกตรงคันดินด้านข้างระหว่างฝายแต่ละชั้น พื้นที่ตรงกลางฝายให้เป็นทางน้ำไหล หญ้าแฝกจะช่วยยึดหน้าดินไว้ให้คงความเป็นคันดิน ทำหน้าที่ชะลอน้ำต่อไปหากไม้ไผ่ผุพังย่อยสลาย

               ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทางโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ได้ร่วมกับชาวบ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ทำฝายดอยคำ ตลอดจนเยาวชนหัวใจดอยคำที่มาจากในพื้นที่ได้ร่วมกันฝายดอยคำ ที่ฝายต้นน้ำชุมชนบ้านยาง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ดีการทำฝายชะลอน้ำครั้งนี้เป็นการทำอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2551 รวมระยะเวลาดำเนินการกว่า 14 ปี สร้างฝายชะลอน้ำช่วยชาวบ้านไปแล้ว กว่า 1,500-2,000 ฝาย

               “เราดีใจที่ในวันนี้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกัน เราเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนจะเกิดการต่อยอดและขยายผลให้เยาวชนได้เรียนรู้ประโยชน์ของการทำฝายดอยคำ เพื่อนำไปสร้างคุณค่าให้กับชุมชนต่อไป ทั้งในแง่ของการกักเก็บน้ำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ อีกทั้งยังช่วยลดความแรงของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหากมีฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งทางดอยคำพร้อมที่จะเดินหน้าทำฝายชะลอน้ำต่อไปเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” นายพิพัฒพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *