บิ๊กซี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q และ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ตัวแทนโดย ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q  และ สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565  จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงบิ๊กซี มาร์เก็ต และ บิ๊กซี ฟู้ดเพลส เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q สำหรับสถานที่จำหน่ายประเภทโมเดิร์นเทรด 201 สาขา และ สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน 25 สาขา ได้รับเกียรติจากนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานที่จำหน่ายประเภทโมเดิร์นเทรด และ นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์   

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *