MTC จับมือ JICA และ SMBC สนับสนุนทางการเงิน หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา JICA และ SMBC มอบเงินให้ MTC 6,200 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อย เพิ่มโอกาสลูกค้าฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุน เจาะกลุ่มลูกค้าที่ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างแท้จริง

ในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างมาก ในขณะที่อัตราความยากจนในชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมืองถึง    6 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้ครัวเรือนมากกว่าครึ่งในประเทศมีรายได้ลดลงจากเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชนบท และราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายทำให้รายได้ของภาคเกษตรกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกประเด็นหนึ่งคือการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอย่างจำกัด และประมาณ 60% ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้

โครงการสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ เป็นการระดมทรัพยากรทางการเงินขององค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  (Japan International Cooperation Agency : JICA) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation: SMBC) ผ่านทางบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (Muangthai Capital Public Company :MTC) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มรายได้น้อย เช่น เกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็ก และบุคคลทั่วไปในประเทศไทย โดยหวังว่าเม็ดเงินก้อนนี้จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)               เพื่อขจัดความยากจน สร้างโอกาสทางการเงินของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย พัฒนาการเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเป็นสุขและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เมืองไทย แคปปิตอล ให้สินเชื่อหลักประกันรถจักรยานยนต์ที่เติบโตจนมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในประเทศไทย  มีฐานลูกค้าทั่วประเทศมากว่า 4 ล้านราย ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 6,500 สาขา กระจายตามพื้นที่ในชนบททั่วประเทศ ทำให้กลุ่มรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย มีพนักงานบริการลูกค้าคอยให้คำแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระ ผนวกกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อหลักประกันที่ดิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้ารายย่อยหลายกลุ่มอาชีพ MTC เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร มีนโยบายการบริหารคือให้บริการทางการเงินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไปได

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพรายย่อย ในรูปแบบความร่วมมือระดับสากลลักษณะนี้อีกในอนาคต

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *