แม็คโคร ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผนึกภาครัฐ – หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นต่อเนื่อง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงข้างชุมชน ระดมพนักงานทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนำน้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งมอบแทนความห่วงใย

“แม็คโคร” ทุกสาขาต่างให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ยึดมั่นกับจุดยืนคนไทยไม่ทิ้งกัน เคียงข้างในทุกสถานการณ์  โดยเฉพาะสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้รวบรวมทีมพนักงานจิตอาสา ทยอยลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมยังคงสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายจังหวัด โดย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (16 ต.ค.65) จำนวน 59 จังหวัด มีประชาขน 425,287 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  

พร้อมกันนั้น ยังร่วมมือกับกรมการค้าภายใน จัดเตรียมสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัย ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน รวมถึงการดูแลลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย โชห่วย และร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ ให้ฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *