ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัด “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยมี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2565

คุณสุชาย วัชอภัยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและ สเปลล์ กล่าวว่า “ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ความรู้เบื้องต้นแก่พนักงานและร้านค้า กรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้า ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน” พร้อมชมการสาธิตวิธีการระงับเพลิงไหม้ และการเลือกใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรง ของเปลวเพลิง จากผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ทั้งยังมี พลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต, นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย ประธานที่ปรึกษานายกเทศบาลนครรังสิต, คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์, นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *