CEO เจโนไซส์ กรุ๊ป รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022

นายณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจโนไซส์ จำกัด เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” (Quality Persons of The Year 2022) โดยรางวัลในสาขาดังกล่าวมอบให้ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหารขององค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นในการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพื่อสร้างการตื่นรู้ให้กับสังคมและเตรียมความพร้อมยกระดับศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อีกทั้งร่วมผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระดับของสังคมไทย ตลอดจนองค์กรและประเทศชาติ

นายณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เจโนไซส์ จำกัด บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า ที่เริ่มต้นด้วยธุรกิจเทคโนโลยี จนเติบโตขึ้น และ ขยายธุรกิจด้านการดูแลการตลาดครบวงจรทั้งอีเวนท์ และการตลาดออนไลน์  ในปี 2017 ได้เริ่มทำ Startup Product เช่น ระบบตัดสินรางวัลให้ภาครัฐ แอพพลิเคชั่น Happywork สำหรับงานทรัพยากรบุคคลของ SME และในปี 2022 ได้เปิดตัว Brandverse แพลตฟอร์มที่พาธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Metaverse รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Jenosize Marketing Colud ที่ช่วยให้ธุรกิจปรับตัว ก้าวสู่การทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย สร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน

“แม็กเชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยลดความเหลื่อมล้ำและให้โอกาสกับผู้คน ทำให้คนธรรมดาคนนึงสามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษา การเรียนรู้ การเจอสังคมใหม่ การทำงาน และ การใช้ชีวิต และเชื่อว่าโลกทุกวันนี้ต่างคนต่างมีสิ่งที่เก่งและแข็งแรง แต่ไม่มีใครที่สามารถเก่งทุกเรื่องได้ จึงมุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศน์ทางด้านดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของไทย และ พัฒนาเทคโนโลยี platform ฝีมือคนไทย เผื่อสร้างความร่วมมือและสร้างขีดความสามารถในการแข่งสู่ระดับโลกร่วมกัน”  นายณัฐเศรษฐ์ กล่าวทัศนะที่มีต่อวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน พร้อมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งสมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *