ประกันสุขภาพกรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัล Fastest Growing Health Insurance Company – Thailand 2022 จาก Global Business Outlook Awards สหราชอาณาจักร

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคนทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนาด้านบริการที่ใส่ใจลูกค้า จนได้รับรางวัลFastest Growing Health Insurance Company – Thailand 2022 จาก นิตยสาร Global Business Outlook Awards สหราชอาณาจักร เป็นรางวัลที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความโดดเด่นและเป็นผู้นำในด้านธุรกิจประกันสุขภาพที่เติบโตเร็วที่สุด

          นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาประกันสุขภาพที่สามารถตอบความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาวของประชาชนทุกกลุ่มและได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพ ควบคู่กับความคุ้มครองของแบบประกันเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างใส่ใจเต็มที่ โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัท รางวัล Fastest Growing Health Insurance Company ในครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของสินค้าและบริการของเรา ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยนำการบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน”

          กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมใส่ใจให้คุณรู้สึกดีในทุกสถานการณ์ โดยล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ “ใส่ใจ” ประกันสุขภาพที่ใส่ใจคุณ เพื่อสื่อสารถึงให้เห็นว่าประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต พร้อมใส่ใจให้ทุกคนรู้สึกดี ด้วยหลากหลายทางเลือกของแบบประกันสุขภาพ  ควบคู่ไปกับบริการสุขภาพ Health Ecosystem ที่ครบวงจร สำหรับทุก ๆ คน

          ผู้ที่สนใจแบบประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkoklife.com/healthinsurance/th  แอปพลิเคชัน BLA Happy Life และทางไลน์ออฟฟิเชียล @BangkokLifeAssurance หรือติดต่อ Call Center โทร. 02 777 8888

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *