มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ส่งมอบสุขากระดาษจำนวน 500 ชุด พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ทำให้ฝนตกหนักและปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีสูงเข้าท่วมพื้นที่มานานกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งฟินิคซฯ ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ ความช่วยเหลือและดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งแรงกายและแรงใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *