กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นำโดยนายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผอ.สบอ.12 ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานภาคสนามในสังกัด จำนวน 152 คน
พร้อมด้วยนายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวัโส และ ผู้อำนวยการสวนฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ประกอบด้วยต้นรวงผึ้ง ต้นพะยูง ต้นบัวสวรรค์ ต้นทองอุไร ต้นสัก ต้นประดู่ จำนวน 500 ต้น ที่ปลูกไว้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ณ บริเวณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) บริเวณบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย รวมถึงบริเวณถนนโกสีย์ใต้ ด้านหน้าบ้านพักข้าราชการ ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสววรค์ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสนองพระบรมราโชวาทด้วยการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียให้กับชุมชนสืบไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *