ยูโอบี ประเทศไทย นำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและเฉพาะบุคคล
ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022

(จากซ้ายไปขวา) คณะผู้บริหารธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นำโดย พัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน, อัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ, ยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ, ปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล, สยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเอสเอ็มอี ณ บูธธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นำเสนอบริการทางการเงินที่ล้ำสมัยและออกแบบมาเฉพาะรายบุคคล พร้อมโซลูชันที่ช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้าองค์กร ณ งาน BOT Digital Finance Conference 2022 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมบูธธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ที่นำเสนอโซลูชันทางการเงิน ด้านความยั่งยืนและบริการทางการเงินเฉพาะบุคคล ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022

ภายในงาน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้นำเสนอแอป UOB TMRW บริการธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะมอบโปรโมชันสุดพิเศษตอบโจทย์ตามความต้องการและความชื่นชอบด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละบุคคล

สำหรับลูกค้า SMEs และลูกค้าองค์กร ยูโอบีได้นำเสนอโซลูชันและผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยโซลูชันเหล่านี้จะทำให้ขั้นตอนและขบวนการทำงานปรับสู่ดิจิทัล ซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ

  • UOB BizSmart ชุดโซลูชันธุรกิจในรูปแบบของบริการบนคลาวด์ ที่จะช่วยธุรกิจ SMEs ในการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคล
  • UOB mCollect โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจต่างๆ ดำเนินกระบวนการรับชำระเงินและกระทบยอดได้ง่ายขึ้น
  • UOB Business Internet Banking (BIB) Plus แพลตฟอร์ม e-banking แบบครบวงจรสำหรับการบริหารเงินสดและการค้าระหว่างประเทศ
  • The Smart Business Transformation Programme (SBTP) โครงการอบรมระยะเวลา 3 เดือน ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล พร้อมปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ
คุณสิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมแชร์โซลูชัน ด้านความยั่งยืน ในช่วงพูดคุยหัวข้อ Greentech: Where Technology meets Sustainability  ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022 วันที่ 27 ตุลาคม 2565

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของธนาคารยูโอบี ในการสร้างอนาคตของภูมิภาคอาเซียน (Building the future of ASEAN) ธนาคารได้นำเสนอ 3 โซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืนแบบบูรณาการให้กับลูกค้าธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ได้แก่ โครงการยู-โซลาร์ (U-Solar) โซลูชันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โครงการยู-เอนเนอร์จี (U-Energy) โซลูชันเพื่อการพัฒนาและการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและที่อยู่อาศัย และโครงการ ยู-ไดรฟ์ (U-Drive) โซลูชันทางการเงินสำหรับระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งหมด 

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยยังสะท้อนความมุ่งมั่นในแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบและจัดทำบูธจัดแสดงภายในงานด้วยการใช้กระดาษคราฟท์ที่ซึ่งจะนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหลังจบงานต่อไป

งาน BOT Digital Finance Conference 2022 จัดภายใต้แนวคิด “Collaborate.Innovate.Inspire” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการวางรากฐานและพัฒนาภาคการเงินดิจิทัลไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *