“เฉลิมชัย”มอบนโยบายกรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาลิงแสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลิงสู่คน

”อลงกรณ์”เดินหน้าทันทีนำกรมปศุสัตว์ประชุมจังหวัดเพชรบุรี 1 พฤศจิกายนนี้แก้ปัญหาลิงแสมพระนครคีรี
พร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยวการค้าธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนภายใต้เพชรบุรีโมเดล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาประชากรลิงแสมเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมืองของหลายจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงและโรคอื่นๆที่ลิงเป็นพาหะสู่คนซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการและแผนงานตามข้อสั่งการเสร็จแล้วโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่พระนครคีรีเป็นโครงการนำร่องโดยตนจะนำทีมกรมปศุสัตว์ประชุมกับจังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทุกภาคีภาคส่วนในช่วงเช้าวันที่ 1 พ.ย.นี้ก่อนนำคณะลงพื้นที่เขาวังจากนั้นช่วงบ่ายจะไปประชุมและสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาลิงแสมที่อำเภอแก่งกระจาน จะเน้นแนวทางสวัสดิภาพคนและสวัสดิภาพสัตว์(Animal welfare)ตามมาตรฐานสากลในการดำเนินการ
นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาได้นำทีมเพชรบุรีโมเดลลงพื้นที่สำรวจปัญหาลิงแสมที่พระนครคีรีและสอบถามปัญหากับผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนรอบบริเวณเขาวังรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง)พบว่าลิงแสมอาศัยอยู่ได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่า จะมีไม่น้อยกว่า 2,000ตัว ถึง3,000 ตัวลงมาหาอาหารยังพื้นที่ด้านล่างและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการรอบบริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งนักทองเที่ยวส่งผลกระทบต่อการค้าการท่องเที่ยวจนซบเซานานนับสิบปีแม้จะมีความพยายามดำเนินการทำหมันลิงแต่ไม่บรรลุเป้าหมายตรงข้ามกลับมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
ประการสำคัญคือ ลิงแสมเป็นพาหะของโรคฝีดาษลิง โรคบาดทะยัก โรควัณโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคพิษ สุนัขบ้าพ.ศ.๒๕๓๕และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.๒๕๕๘ หากประชาชน พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวทั้งเด็ก และผู้ใหญถู่ก ลิงแสมกัดทําร้ายก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่เสียชีวิตได้

“คาดหวังว่าจะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาลิงแสมอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมในลักษณะการบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ลิงเป็นพาหะสู่คนและยังช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ธุรกิจการค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูให้อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง

“เราจะดำเนินการด้วยหลากหลายวิธี โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนและมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์(Animal welfare standard)ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายในการลดประชากรลิงและเคลื่อนย้ายลิงแสมไปอยู่ในศูนย์ศึกษาลิงแสม หากสำเร็จเพชรบุรีโมเดลจะเป็นต้นแบบตัวอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่เขาหลวง เขาตะเครา เขาย้อย จังหวัดอื่นๆต่อไป “นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *