ธนาคารออมสิน เปิดตัว เงินฝากดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 4.5% และ 10% ใน มหกรรมการออม ประจำปี 2565 เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ”

ออมสิน เปิดงานมหกรรมการออม GSB Savings Festival ประจำปี 2565 และเปิดตัวนวัตกรรมเงินฝากที่ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ พร้อมมอบรางวัลส่งเสริมการออมแก่ตัวแทน รร. นร. และ นศ. ในโอกาสวันออมแห่งชาติ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมการออม ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาส “วันออมแห่งชาติ” 31 ตุลาคม 2565 ว่า ภารกิจหลักของ “ธนาคารออมสิน” คือการส่งเสริมการออมของประชาชนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ธนาคาร โดยดำเนินการผ่านผลิตภัณฑ์ เงินฝาก และ สลากออมสิน ที่จูงใจลูกค้าให้ออมโดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี และมีความมั่นคงด้วยมีรัฐบาลเป็นประกันเต็มวงเงินฝาก แต่ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สภาพสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ธนาคารจึงได้ขยายบทบาทการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อเป้าหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนเกษียณด้วย

ใน “มหกรรมการออม ประจำปี 2565” ธนาคารได้ออกนวัตกรรม เงินฝาก ที่ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ ถึง 2 ประเภท ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี” และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี เป็นเงินฝากระยะยาว รับฝาก 7 ปี สำหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 10.00% ต่อปี ในปีที่ 7 คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี (ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3.77% ต่อปี เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดวงเงิน

2.เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน มีระยะเวลาฝาก 13 เดือน รับฝากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝาก อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนจูงใจด้วย อัตราดอกเบี้ย แบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 4.50% กำหนดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.75% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.00% ต่อปี และเดือนที่ 13 = 4.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.15% ต่อปี (ผู้ฝากบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่า ดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคาร ได้เปิดตัวบริการใหม่ แอปพลิเคชัน “โค้ชออม” ซึ่งเป็นตัวช่วยวางแผนการออม ให้ผู้ใช้แอป สามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมยังไม่เพียงพอ ด้วยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้แอปได้เรียนรู้และทราบถึงสถานะ การออม ของตนเองอย่างง่ายๆ และสามารถนำไปปรับใช้วางแผนการออม ทั้งที่เป็นเป้าหมายการออมระยะสั้น หรือการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ (Sufficient Retirement Saving) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้แอปพลิเคชั่น “โค้ชออม” ได้แล้วที่ Google Play Store และ iOS ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *