เคทีซีร่วมกับสมาชิกบัตรเครดิต มอบเงินบริจาคกว่า 10 ล้านบาท
สมทบมูลนิธิรามาธิบดี “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้อำนวยการ – การตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 10,796,752  บาท ให้กับนางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ (กลางซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งสมาชิกเคทีซีร่วมกันบริจาคผ่านบัตรเครดิต และใช้คะแนน KTC FOREVER รวม107,967,520 คะแนน (ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท) สมทบเข้ามูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและประโยชน์สุขของประชาชน ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ถนนพระราม 6 เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – การตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมเป็นจิตอาสา และการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ซึ่งตลอด 17 ปีที่ผ่านมา เคทีซีได้เป็นสื่อกลางระหว่างมูลนิธิเพื่อสังคมกับสมาชิก พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับบริจาคผ่านบัตรเครดิตให้กับสมาชิกเคทีซี เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ กว่า 60 แห่ง”

นางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีบทบาทสำคัญคือการเป็นสะพานบุญแห่งการให้ ส่งต่อน้ำใจจากผู้ให้ไปสู่ผู้ป่วย ผ่านโครงการรับบริจาคต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ การจัดหาเครื่องมือแพทย์ การจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล การสนับสนุนงานวิจัย และการศึกษาของบุคลากรการแพทย์ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกระดับชั้น ที่สำคัญต้องขอขอบคุณทางเคทีซี และผู้ร่วมบริจาคผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ มาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเงินบริจาคทุกบาทจากโครงการของทางเคทีซีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยทุกคนอย่างแน่นอน”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *