Hitachi Energy เปิดตัวผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อตลอดเวลา
สำหรับระบบไฟฟ้าสมัยใหม่และ Smart City

TRO610 เร้าเตอร์ขนาดกะทัดรัดแบบไร้สายสำหรับงานภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถช่วยให้เข้าถึงอุปกรณ์ภาคสนามเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบและรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

Hitachi Energy เปิดตัวเร้าเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด TRO610 ที่รองรับระบบเซลลูลาร์สำหรับงานระบบสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับการสื่อสารของอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) ในภาคอุตสาหกรรม งานสาธารณูปโภค เมืองอัจฉริยะ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหมืองแร่ โดยที่ TRO610 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารไร้สายของ Hitachi Energy ที่รองรับระบบสื่อสารในอนาคตให้มีเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ ทนทาน และการตอบสนองที่รวดเร็ว สำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นแกนหลักและการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค

เนื่องด้วยความต้องการของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในระบบจำหน่าย TRO610 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยสามารถรองรับและครอบคลุมอุปกรณ์และการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยการประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย ทำให้ TRO610 มีส่วนช่วยในการวางรากฐานของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่และ Smart City ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Massimo Danieli กรรมการผู้จัดการส่วนธุรกิจ Grid Automation ของ Hitachi Energy กล่าวว่า “ระบบการเชื่อมต่อขั้นสูงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นตัวเลือกที่มีบทบาทสำคัญของการพัฒนาดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโซลูชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น คลาวด์ หรือรูปแบบอื่นๆ” อีกทั้งยังเสริมด้วยว่า “TRO610 จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพการเข้าถึงอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆ ตอบสนองความต้องใหม่ๆของลูกค้า และลดต้นทุนของการติดตั้งระบบอีกด้วย”

Jim Frazer รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทวิจัยเทคโนโลยีชั้นนำด้าน Smart City และที่ปรึกษา ARC Advisory Group  กล่าวว่า “ด้วยขนาดกะทัดรัดและมีความทนทานสูง TRO610 สามารถครอบคลุมการสื่อสารและบริการในวงกว้างสำหรับระบบต่างๆใน Smart City ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงระบบขนส่ง ระบบจัดการน้ำ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า”  ทั้งยังกล่าวเสริมว่า “ความสามารถ

ในการประมวลผลของ TRO610 รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ล้ำสมัย การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth® ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อด้วยเซลลูลาร์ตลอดเวลา

เหมาะมากสำหรับการใช้งานในระบบสาธารณูปโภค ปิโตรเคมี และระบบนิเวศการผลิต”

TRO610 cellular router

TRO610 เป็นเร้าเตอร์ขนาดเล็ก ประหยัด ทนทาน เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะการประมวลผลขั้นสูง สามารถรองรับการใช้งานที่ผู้ใช้งานกำหนดเองและรองรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ผ่าน Bluetooth® อีกด้วย

อ้างถึงข้อกำหนดทางเทคนิค 3GPP1 (3rd Generation Partnership Project) TRO610 สามารถทำงานบนเครือข่ายสาธารณะระบบเซลลูลาร์แบบ 3G, 4G และ 5G ในหลายความถี่ คลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizens Broadband Radio Service; CBRS) ระบบ AnterixTM รวมถึงคลื่นความถี่ 410Mz และ 450MHz ซึ่ง TRO610 เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์จำเป็นที่จะต้องผ่านและรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคตามมาตรฐาน IEEE 1613  และ IEC 61850

ผู้ใช้งานสามารถจัดการ TRO610 ได้อย่างง่ายดายผ่านซอร์ฟแวร์ระบบควบคุมและสั่งการ SuprOS ของ Hitachi Energy โดยซอร์ฟแวร์ SuprOS จะช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย รวมถึง RTU (Remote Terminal Units) และรองรับการจัดการระบบเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ในระบบอีกด้วย

TRO610 รองรับการใช้งานที่ทันสมัยต่างๆ สำหรับ Smart City เช่น สถานีชาร์จ EV ระบบตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการจราจร และความปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะสำหรับงานสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้านั้น TRO610 ของ Hitachi Energy สามารถติดตั้งในระบบตรวจสอบของอุปกรณ์การจัดเก็บพลังงาน เซอร์กิตเบรกเกอร์ รีโคลสเซอร์ ระบบตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และระบบตรวจสอบสถานีไฟฟ้าในระบบจำหน่ายและอื่นๆ โดยเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบเซลลูลาร์ตลอดเวลากับอุปกรณ์ภาคสนามจะช่วยส่งเสริมการใช้งานด้านการจัดการพลังงานและการดำเนินงานด้านระบบจำหน่ายของระบบไฟฟ้า ในกรณีอุตสาหกรรมด้านพลังงานเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่  TRO610 ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์จากระยะไกล เช่น หัวหลุมการผลิต (Wellheads) ถังเก็บ ท่อส่งก๊าซ เซ็นเซอร์ ยานพาหนะสำหรับการใช้งานในเหมือง และการขนส่งไร้คนขับอื่นๆในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกลภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้อ

อำนวยอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้สาย Tropos ซีรีส์ TRO600 ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่รองรับระบบเซลลูลาร์ที่หลากหลาย รวมถึงเร้าเตอร์รุ่นไฮบริด TRO620 ที่รวมเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ เข้ากับฟังก์ชันแมชบรอดแบนด์ภายใต้สิทธิบัตรของ Hitachi Energy และการคำนวณขั้นสูงเข้าด้วยกัน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *