BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาคและสายสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย  นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค รางสไลด์ จำนวน 2 เตียง พร้อมถุงยังชีพ      จำนวน 50 ถุง รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กับแผนกผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมี นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วย ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สร้างสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *