ออมสิน ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล จังหวัดน่าน ร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายจิทัศ ศรสงคราม กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนห่างไกล ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม หรือ Holistic Area-Based Development ของธนาคารออมสินในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านเปียงซ้อ บ้านห้วยฟอง บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง และบ้านห้วยเต๋ย ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายต้นแบบของการพัฒนา ครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต และมิติเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการแนวคิดเชิงสังคมลงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ : Social Mission Integration เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม โดยโครงการในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 500 ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 2,000 คน โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นให้กับชุมชน อาทิ รองเท้าถุงเท้า ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์ตัดผม ยารักษาโรค พร้อมสนับสนุนการตรวจสุขภาพโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม และการฝึกอาชีพช่าง รวมถึงการมอบเมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ยคอกและอุปกรณ์การเกษตรให้กับโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับโครงการอาหารกลางวันในพื้นที่ในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *