ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ตอกย้ำการันตีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2565”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15  จาก คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รางวัล “Investors’ Choice Award”  เป็นรางวัลแห่งความอุตสาหะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเมินคุณภาพ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเน้น 2 เรื่องหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหน่วย จาก 5 ข้อ ของการนำไปประเมินระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย เพื่อ เทียบเคียงกับตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดย บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15  ซึ่งในปีนี้มีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องกันถึง 15 ปี โดยมีคุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ  คุณณาศิส ประเสริฐสกุล คุณวิบูลย์ เฟื่องพานิชเจริญ  คุณอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้บริหารจาก บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *