ผอ.ออมสิน คว้ารางวัลผู้นำองค์กร “Master Entrepreneur Award” จากเวทีนานาชาติ APEA 2022 เป็นอีกรางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้รับรางวัล “Master Entrepreneur Award” (Leadership) สาขา Financial Services Industry จากเวทีนานาชาติ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารจัดการ เป็นแบบอย่างแก่ผู้นำรุ่นใหม่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการนำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้รับรางวัล The Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 ในสาขา Corporate Excellence จากเวทีเดียวกัน ในฐานะองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศประเภทธุรกิจการเงิน ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารออมสินในบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในมิติของการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *