โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ หนองแค คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน Thailand 5S Award 2022

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน Thailand 5S Award 2022 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับ Golden award รางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม โดยมี ทินกร ตันติกมล ผู้จัดการโรงงานหนองแค เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา

สำหรับรางวัลดังกล่าวมอบให้กับอายิโนะโมะโต๊ะ ในฐานะบริษัทฯ ที่มีผลงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการทำงาน ตามหลักปฏิบัติ 5ส เพื่อให้บุคคลากรมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะหนองแค ได้รับคะแนนจากแบบทดสอบ 5ส ประจำปี 2565 สูงที่สุด จากบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมการประกวดรวม 17 หน่วยงาน

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของเรา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *