TM ปั้นแบรนด์ “The Parents”
สู่ Hub ดูแลผู้สูงอายุครบมิติระดับไฮคลาส

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญทุกปี และในปี 2565 มีจำนวนกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคน คิดเป็น 20% ของประชากรในประเทศ ประมาณ 8 – 9 แสนคน อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือต้องการคนดูแล เพื่อให้สอดรับกับการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ( Aged Society) การเปิดให้บริการ The Parents Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) จึงเข้ามาตอบโจทย์ประชากรกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ “TM”  ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ และลูกค้าทั่วไป รวมถึงอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อ – อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพร ได้มองเห็นโอกาสในการต่อจิ๊กซอร์ธุรกิจนี้ เพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เล่าว่า บริษัทฯเดินเกมรุก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ๆต่อยอดธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อหวังสร้างการเติบโตของรายได้สู่ระดับ High Growth เพื่อสร้างรายได้แบบประจำ (Recurring Income) ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯมุ่งสู่ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการ “THE PARENTS” ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่าน บริษัทย่อยคือ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) โดย TM ถือหุ้นสัดส่วน 80% ทั้งThe Nursing Home (ศูนย์ดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ) และ The Parents Hospital (โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

 “ The Parents Nursing Home ภายใต้แบรนด์ The Parents” ซึ่งธุรกิจในกลุ่ม “The Parents” ประกอบด้วย “ 1) โรงเรียนการบริบาล เดอะพาเร้นท์ส” (The Parents Nursing Care School) ดำเนินการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และส่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัย 2)  “เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิ่งโฮม” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 107 เตียง ประกอบไปด้วย เตียงเดี่ยวหรือห้อง VIP/VVIP และชนิดเตียงรวม เน้นให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในทุกสภาวะของร่างกาย  และ 3) “โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส” (Parents Hospital) ขนาด 28 เตียง จะมุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม สปา สามารถรองรับรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ, หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นก่อนกลับไปอยู่บ้าน  โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า ในส่วนของโรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารภดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

โครงการ THE PARENTS จะแล้วเสร็จเต็มรูปแบบ และจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งอาคาร Nursing Home และอาคาร  Hospital  ภายในชไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งหากแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้จะผลักดันให้ THE PARENTS เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติในโซนกรุงเทพตะวันออก โดยสามารถรองรับคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ THE PARENTS ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ บนถนนราษฎร์พัฒนา (มิสทีนเดิม) และในอนาคตในแผนศึกษาขยายการบริการผู้สูงอายุให้ครบทั้ง 4 มุมเมืองรอบทิศกรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “The Parents Nursing Home” ได้เปิดให้บริการลูกค้าเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งติดเตียงและยังไม่ติดเตียงแต่ต้องการคนดูแล และกลุ่มที่ยังช่วยตัวเองได้ที่ยังชอบสังคมให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นไลฟ์สไตล์ของตนเองด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งการที่TM เดินเกมรุกในธุรกิจผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นการต่อยอดธุรกิจหลักแล้ว ยังมองว่ากลุ่มธุรกิจ  wellness สำหรับผู้สูงอายุ ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมองว่าการที่ TM เป็นหนึ่งในผู้เล่นในธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในกลุ่มผู้อายุอยู่แล้ว จึงมองเห็นถึงการต่อยอดในธุรกิจดังกล่าว 

นอกจากนี้ สุนทรี ยังเล่าต่ออีกว่า TM ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อฯ ผ่านช่องขายแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Shopee, Lazada รวมถึงการ Live สดผ่าน Facebook ,YouTube TM ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางขาย TM CARE SHOP ซึ่งการขยายแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม TM ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม และถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพ ที่มีส่วนผสมสารสกัดจากกระท่อม กระเทียม น้ำมันกัญชง ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และ กระชาย ภายใต้แบรนด์ “TM Herb” ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทั้งนี้หากอย.ไฟเขียวก็สามารถทำการตลาดได้ทันที ทั้งนี้ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TM มองว่าหากแผนการต่อยอดธุรกิจแล้วเสร็จจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานบริษัทฯเติบโตอย่างนัยสำคัญในอนาคตอย่างแน่นอน   

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *