มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า DECO ขานรับนโยบายรัฐ วางเป้ารุกตลาด EV ในไทย จองวันนี้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 18,000 บาท

‘เดโก’ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยและเป็นรายแรกที่ขอเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารับเงินอุดหนุน 1.8 หมื่นบาท/คัน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเสนอ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการฯ จะได้สิทธิประโยชน์จากภาษีสรรพสามิตอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 1 และเงินอุดหนุนจำนวน 18,000 บาทต่อคัน

จากนั้นบริษัท เดโก กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจประกอบ ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและส่งออก ได้ลงนามข้อตกลงมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับกรมสรรพสามิต โดยถือเป็นผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “รายแรก” ที่เข้าร่วมมาตรการ

นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (Deco Green Energy Co., Ltd.) เผยว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง เข้ามาสู่ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ นำพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้น้ำมัน โดยมุ่งเน้นไปที่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุด

โดยในปีนี้ (2565) บริษัทวางแผนที่จะผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  จำนวน 32,000 คัน ปี 2566 จำนวน 38,400 คัน ปี 2567 จำนวน 46,400 คัน ปี 2568 จำนวน 56,000 คัน และในอนาคตมีแผนจะผลิตให้ได้ถึง 2 แสนคัน โดยรุ่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ได้แจ้งความประสงค์ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศและขอรับสิทธิจำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. ฮันนาห์ 2.โซเฟีย 3.ลูเซียโน่ 4.ซูซู 5.ซูเปอเรซ 6.ดับเบิลเอซ และ 7.จี-ไฟว์ โดยผู้ที่สนใจซื้อในวันนี้จะได้รับเงินอุดหนุน 1.8 หมื่นบาท/คัน

“Deco ทางเลือกที่ใช่ของคนรุ่นใหม่” มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดขายและยอดจดทะเบียนอันดับ 1 ของไทย โดยวันนี้จดทะเบียนไเป็นที่เรียบร้อยด้ มี พรบ. ผลิตในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังดาวน์น้อย ผ่อนจ่ายนาน ที่สำคัญชาร์จไฟแค่ 2-3 ชั่วโมง รับประกันมอเตอร์ 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี ชุดไฟฟ้า 1 ปี และมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการทั่วประเทศ

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *