วิโนน่า จับมือ ร้านยากรุงเทพ แถลงข่าวความร่วมมือฯ

บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด  ร่วมกับ ร้านยากรุงเทพ  จัดแถลงข่าว  ความร่วมมือระหว่าง วิโนน่า เฟมินิน เเละ ร้านยากรุงเทพ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว โดยใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ โดยเภสัชกร 24 ชม. โดยมี ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช) เป็นประธานร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย นางนพรัตน์ สุขสราญฤดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด, นายอิทธิพล ศรีอิทยาจิต (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด และ นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแถลงข่าว พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ “คุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยหมดระดู” และหัวข้อ “Probiotics สายพันธุ์ไทยและศักยภาพการผลิตของประเทศ”  โดยมี รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์  (ซ้ายสุด) จาก มศว และ ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ.กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเสวนา ณ  โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้                                                            

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *