อินโดนีเซียประกาศจัดงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

(left-right): Andy Wismarsyah, President Director of PT Inaro 17; Elaine Chia, CEO of Comexposium Asia Pacific; Seno Adhi Damono, Director of PT Inaro 17. Witnessed by the Indonesian Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Pandjaitan.

พีที อินาโร ตูจาห์ เบลัส (PT Inaro Tujuh Belas) ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการลงทุนของอินโดนีเซีย ประกาศจัดงานบาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 (Bali International Airshow 2024) ในเดือนกันยายน 2567

อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากถึง 170,000 เกาะ การขนส่งทางอากาศในอินโดนีเซียจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและสินค้า แม้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด การขนส่งสินค้าก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินในอินโดนีเซีย

ลูฮัต บินซาร์ ปันไจตัน (Luhut Binsar Panjaitan) รัฐมนตรีประสานงานกระทรวงกิจการทางทะเลและการลงทุนของอินโดนีเซีย กล่าวว่า “อินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะ 17,000 เกาะ เราจึงต้องการการลงทุนจำนวนมากเพื่อเร่งอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีสนามบินขนาดต่าง ๆ 673 แห่งกระจายอยู่ตามภูมิภาค การพัฒนาและการจัดการสนามบินต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก อีกทั้งยังจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสนามบิน เนื่องจากการขนส่งทางอากาศช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งได้ง่ายกว่า ดังนั้นงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซีย”

บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 จะเป็นสถานที่พบปะสำหรับธุรกิจการบินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งในด้านการลงทุน ตลอดจนการจัดซื้อจ้ดหาเครื่องบิน ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมากในด้านการพาณิชย์ รวมทังตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้างกำลังทหารของอินโดนีเซีย

แอนดี้ วิสมาร์ไซยาห์ (Andy Wismarsyah) ประธานกรรมการพีที อินาโร ตูจาห์ เบลัส กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณที่ได้วางแผนจัดงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567 ร่วมกับรัฐบาล เราหวังว่างาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินอินโดนีเซีย ตลอดจนมอบโอกาสแก่ผู้ที่ลงทุนในการยกระดับอุตสาหกรรมการบินของอินโดนีเซีย ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของอินโดนีเซียในการจัดงานแสดงอุตสาหกรรมการบินระดับโลก”

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การเตรียมการและการดำเนินการจัดงานบาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ จะได้รับข้อมูลและคำสั่งจากดร.อิลแฮม อักบาร์ ฮาบีบี (Dr. Ing. H. Ilham akbar Habibie, Dip.Ing., M.B.A.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินของอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาสำหรับงาน บาหลี อินเตอร์เนชันแนล แอร์โชว์ 2567

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *