เปิดตัว “NAD-X” ที่สุดของนวัตกรรมกระตุ้นสาร NAD+ ชะลอวัย ฟื้นฟูระดับเซลล์
ครั้งแรก! ของงานวิจัยที่คิดค้นโดยฝีมือ นักวิทยาศาสตร์ไทย คว้ารางวัลระดับโลก
โดย ควอนตัม ไบโอเทค (สตาร์ตอัป สวทช.) และ อยุร ผู้นำด้านฟู้ดเทค

ดร.ชัยรัตน์ จํานงค์การ (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สรวง สมานหมู่ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะอนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ต่างประเทศ บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด และ ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อยุร จำกัด ร่วมเปิดตัว “NAD- X” ครั้งแรกโดยฝีมือนักวิทยาศาสตร์ไทย กับสุดยอดนวัตกรรมชะลอวัย ชะลอการเสื่อมของสมอง และการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ  ฟื้นฟูจากภายในลงลึกถึงระดับเซลล์ การันตีด้วยการคว้ารางวัลแพลทินัมระดับโลกจากงาน Prix Eiffel โดยนวัตกรรมสาร “NAD-X”     ถูกวิจัยและพัฒนาโดย Quantum Biotech (ควอนตัม ไบโอเทค) สตาร์ตอัป สวทช. และ Ayura (อยุร) บริษัทเอกชนด้าน Food Tech (ฟู้ดเทค) พร้อมประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยโมเดลธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ กระจายโอกาส กระจายรายได้ นำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ณ ตึกไทม์เว็นเจอร์ส เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *