กทพ. และ กฟผ. เบี่ยง จราจรบนถนนพระราม 2 จำนวน 1 ช่องทางทั้งขาเข้าและขาออก บนถนนพระราม 2เพื่อดำเนินการติดตั้งเสา Monopole

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอแจ้งว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตั้งเสา Monopole และตัดต่อสายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 18:00 น. โดยจะทำการปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี

ทั้งนี้ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

กทพ. และ กฟผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 061-362-3652

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *