การเคหะแห่งชาติร่วมออกร้านกาชาด ปี 2565
ภายใต้บูธกระทรวง พม. ตั้งแต่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ เยี่ยมชมกิจกรรมในร้านกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งอยู่ในโซนของส่วนงานราชการ บูธที่ 3.11 พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมออกร้านกาชาด ณ สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เกมส์ตักไข่ไดโนเสาร์ชิงรางวัล นิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย เช่น บริการข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยโครงการที่เปิดขายและให้เช่าในปัจจุบัน การบรรยายพร้อมสาธิตจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) พร้อมมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้กับผู้เข้ารับฟังการบรรยาย และกิจกรรมกด Like & Share FanPage Facebook “การเคหะแห่งชาติ” และช่อง YouTube “การเคหะแห่งชาติ Channel”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *