พิธีเปิดโครงการแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มอบบริการสำหรับองค์กร และ ผู้ให้บริการระดับไฮเปอร์สเกลต่างๆ รวมถึงภาครัฐที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแผงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ตอกย้ำตำแหน่งผู้ให้บริการโคโลเคชั่นที่ยั่งยืนที่สุดในประเทศ

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของข้อมูลและเพื่อตอบสนองเป้าหมายสีเขียวในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย

ในระหว่างพิธี นายแยป จิน ยี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กล่าวว่า “ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของภูมิภาคมาโดยตลอด การใช้พลังงานไอทีของศูนย์ข้อมูลด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเป็นศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนที่สุด เป็นอีกก้าวหนึ่งในการตอกย้ำตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทย”

เนื่องจากศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินงาน การเพิ่มพลังงานหมุนเวียนให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความยั่งยืนของศูนย์ข้อมูล

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวคำแสดงความยินดีว่า “ศูนย์ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจ เป็นแกนหลักด้านดิจิทัลของธุรกิจและรัฐบาล เก็บข้อมูลทั่วโลกและทำให้สามารถเข้าถึงได้ […] นับเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จอีกครั้งของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) โดยเป็นการปูทางสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลกในประเทศไทยที่เปลี่ยนจากเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เพื่อจัดหาพลังงานสีเขียวให้กับศูนย์ข้อมูล ด้วยความมั่นใจสูงสุดกับบริการจาก WHAUP แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัท

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของ ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) บนพื้นที่ศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) นอกเขตน้ำท่วมกรุงเทพฯ และใกล้กับสถานีเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงทั่วประเทศไทย

“ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มอบความสามารถในการให้บริการที่สูงกว่าศูนย์ข้อมูลใด ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การมีซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) เป็นลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยตอกย้ำความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของ WHAUP ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ด้วยสิทธิบัตรมากกว่า 350 ฉบับ รวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น สถานีสิ่งแวดล้อมและซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องควบคุมอากาศที่ได้รับการจดสิทธิบัตร รับประกันการลดการใช้พลังงานอย่างมีกลยุทธ์ และทำให้ศูนย์ข้อมูล ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) มีค่า PUE ที่ดีที่สุดในประเทศ ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดเพื่อแสดงว่าศูนย์ข้อมูลใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

ยิ่งไปกว่านั้น ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ใช้น้ำน้อยกว่า 0.05 ลิตร/กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งถ้วยสำหรับทุกๆ กิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ตามรายงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (WUE) ของศูนย์ข้อมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ลิตรต่อ 1กิโลวัตต์ชั่วโมง

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) ให้บริการโคโลเคชั่นและระบบคลาวด์ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยั่งยืน ความเป็นผู้นำและความได้เปรียบในการแข่งขัน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *