ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระ
ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 3 ได้ยอดเงินบริจาคกว่าหนึ่งล้านบาท

ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระร่วมปั่นจักรยานเพื่อขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ ได้ยอดเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตามเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 1,060,929 บาท

นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ชมรมจักรยาน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ ทีมคลุกฝุ่น Cycling Club และนักจักรยานปั่นอิสระได้ร่วมกันทำกิจกรรม “ปั่นเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ” ปีที่ 3 โดยใช้เวลาว่างในวันหยุดและหลังเลิกงาน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น สมาชิกได้ปั่นจักรยานเพื่อขอรับบริจาคเงินติดพุ่มผ้าป่าตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในตลาดชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างดี โดยสามารถรวบรวมยอดเงินบริจาคเพื่อส่งมอบให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นจำนวนเงิน 1,060,929 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
“ต้องขอขอบคุณนักปั่นจักรยานจิตอาสาที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาร่วมทำกิจกรรมดี ๆ ให้กับสังคม ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ให้การอุปการะช่วยเหลือและในโอกาสต่อไปชมรมจักรยานสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ จะจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีก หากนักปั่นจักรยานท่านใดอยากร่วมทำกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : ชมรมจักรยานการเคหะแห่งชาติ”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *