ยูนิโคล่ ประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอริซึ่ม

ยูนิโคล่ ประเทศไทย สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือสังคม นับตั้งแต่ปี 2563 ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากากผ้า  แอริซึ่มมากกว่า 550,000 ชิ้นให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์         โควิด-19 ทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร.วากากุวะ โยชิทาเกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร. ฟูจิอิ คิโยฟูสะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอริซึ่มจำนวน 36,818 แพ็ค (มูลค่า 5,287,999.39 บาท) เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย หน้ากากผ้าแอริซึ่มจะถูกส่งมอบให้กับเด็กๆ ที่มีความต้องการ เพื่อลดความเสี่ยงจากกการติดเชื้อโควิด-19 ผ่าน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยที่ทำหน้าที่ช่วยปกป้องเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ยูนิโคล่ยังคงสานต่อพลังแห่งเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน และน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *