โอซีซี ฯ มุ่งเสริมสร้างบุคลิกภาพ
มอบความรู้ด้านความงาม ต่อยอดพัฒนาสู่สายอาชีพ

โอซีซี เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านการแต่งหน้า และการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าเรียนฟรี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ โดยล่าสุด สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรแต่งหน้าในคลาส KMA PROFESSIONAL MAKE UP CLASS EXCLUSIVE” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องบิวตี้ควีนส์ อาคาร โอซีซี

          คลาสKMA PROFESSIONAL MAKE UP CLASS EXCLUSIVE” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” โดยคลาสนี้จะให้ความรู้ด้านการแต่งหน้า และการดูแลผิวพรรณทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการอบรมนี้ ทางโอซีซีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานถึง 7 ปีแล้ว จนถึงปัจจุบันมีประชาชน นิสิต นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมคลาสนี้มากกว่า 1,000 คน สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: OCC Makeup Room และ Miss Beauty หรือโทร. 081-259-7898 และ 086-386-0682

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *