BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย
ส่งมอบบ้านโครงการ HOME & HOPE ประจำปี 2565
สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง นางกนกวรรณ คิวเจริญ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี พนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายชินนาอาชว์   รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ปลัดอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE: การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้แก่ นางนงนุช วงษ์กวน ณ ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้าน ที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *