อายิโนะโมะโต๊ะ ตอกย้ำเจตนารมณ์บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในการประชุม องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ประจำปี 2565

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วย ทองดี ปาโส (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และ ศรชัย กุสันใจ (ซ้าย) กรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุม TBCSD Annual Council Meeting ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ TBCSD) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษและรับทราบความสำเร็จของ TBCSD ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ในระหว่างปี 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกลุ่มภาคีสมาชิก โดยองค์กรสมาชิกและองค์กรพันธมิตร TBCSD ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ทั้งหมดกว่า 500 ท่าน จาก 43 องค์กรสมาชิก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจไทย และเน้นย้ำเป้าหมายในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

            นอกจากนี้ ยังได้มีการมีนำเสนอวีดีโอพันธสัญญาของอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ซึ่งกล่าวโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย โดยอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้คำมั่นว่า “บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน เราตั้งเป้าที่จะบรรลุผลลัพธ์สองประการ คือ การยืดช่วงอายุขัยของการมีสุขภาพดี และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรากำลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารและสุขภาพ เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมาย ‘ความเป็นกลางทางคาร์บอน’ (Carbon Neutrality) ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2593”

            ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นที่จะเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรและการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ” (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่เป็นกรอบแนวคิดในการทำงานของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *