คาลเท็กซ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้”
มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน 7 จังหวัดทางภาคใต้ ประจำปี 2565

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ โดย นายสัญญา สายอ๋อง ผู้จัดการภาค        ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (ที่ 4จากขวา) และ นางสาวภิญญดา ธนาติณณภพ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร      (ที่ 2จากขวา) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ประจำปี 2565 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา พัทลุง และสตูล รวมจำนวนทั้งสิ้น 182 ทุนการศึกษา รวมเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท อีกทั้งยังจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) ให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อพัฒนาวิธีการคิดแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โดยมี  ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *