แมคไทย คว้ารางวัลโล่ทองเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่น
สะท้อนพันธกิจของแบรนด์แมคโดนัลด์ทั่วโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้บริหารแบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จธุรกิจบริการอาหาร จานด่วนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ารางวัลพิเศษ โล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของรางวัล Kincentric Best Employers 2022 ซึ่งเป็นการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมาต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สำรวจโดย คินเซนทริค (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หลักเกณฑ์ 4 มิติ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร, ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของนายจ้าง, ประสิทธิภาพของผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แมคไทยได้รับมอบรางวัลโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สุดพิเศษ เนื่องจากได้ถูกรับเลือกให้เป็นสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น โดยเป็น 1 ใน 4 ขององค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากที่เคยคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นอันดับ 1 มายาวนาน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 อีกทั้งยังเคยคว้ารางวัลนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ประจำปี 2560 และ “Best of the Best” ของนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 นับว่าเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความผูกพันของพนักงาน  ที่มีต่อองค์กร มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแมคไทยในการมุ่งมั่นเป็น Best Employer of Choice คือก้าวสู่ความเป็นสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วย (Great Place to Work) สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานทุกคน”

นอกจากการสร้างให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (Employee eXperience) ซึ่งเรื่องของการสร้าง Positive Employee ของแมคไทยนั้น จะเน้นสร้างประสบการณ์ผ่าน 4F ตามแนวทางของ Employment Journey ตั้งแต่ต้นจนจบ อันประกอบไปด้วย

FUN ความสนุกสนาน ทำงานด้วยความรู้สึกสนุกสนาน เน้นการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเอง มีการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นทางการ

FRIEND ที่แมคไทยพนักงานต่างทำงานกันด้วยความเข้าใจกัน ซึ่งจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงาน แต่จะมองว่าเรามีเพื่อนสนิทในที่ทำงาน และเพื่อนของเราก็จะเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือสนับสนุนที่พร้อมให้มีการเติบโตไปด้วยกัน

FUTURE พร้อมสนับสนุนให้พนักงานมีการเติบโต และสร้างอนาคตทางอาชีพ ส่งเสริมในการเลื่อนตำแหน่งตามศักยภาพของพนักงาน อย่างในปี 2022 เรามีพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง 11.50% ถือว่าอยู่ในระดับ Global Standard  

FLEXIBLE มีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยเฉพาะน้องๆ พนักงานที่ Restaurant สามารถเลือกได้จะทำงานกี่วัน กี่ชั่วโมง สามารถดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่น น้องพนักงานที่ยังศึกษาอยู่”

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล กล่าวเสริมถึงปัจจัยที่เป็นกุญแจหลักแห่งความสำเร็จว่า “เนื่องจากธุรกิจของแมคไทยเป็นธุรกิจที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งบริการจัดส่งถึงบ้าน จึงเสมือนเป็น People Business ดังนั้นแมคไทยจึงให้ความสำคัญกับพนักงาน เพราะพวกเขาคือผู้ที่ส่งมอบความสุขและความประทับใจให้กับลูกค้า และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ดังนั้น ความสำเร็จครั้งนี้นับได้ว่าเกิดจากพวกเขาเหล่านั้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังสะท้อนพันธกิจของแบรนด์แมคโดนัลด์ทั่วโลก คือ Making Delicious Feel Good Moment Easy For Everyone ของการดำเนินธุรกิจในการส่งมอบ Feel Good Moment ให้กับลูกค้า”

ความชัดเจนที่สะท้อนถึงการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีของแมคโดนัลด์ คือ การเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในธุรกิจ QSR (Quick Service Restaurant) ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นเคยได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยติดต่อกันมามากกว่า 5 ครั้ง ในรอบ 20 ปี ได้แก่ ปี 2554, 2556, 2558, 2559, 2556 และในปี 2560 แมคไทยได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งแมคโดนัลด์ยังได้คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2554 และปี 2560 รวมทั้งรางวัลสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2557 อีกด้วย

“และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างที่ทำงานให้เป็นที่ทำงานดีเลิศสำหรับพนักงาน พร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดูแลและการพัฒนาพนักงาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงทัศนคติด้านธุรกิจการบริการและความสนุกในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ดีในมุมมองของพนักงาน Gen Z ซึ่งเป็นพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของเรา การที่บุคลากรได้พัฒนาเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา” นางสาวกิตติวรรณ กล่าวสรุป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *