การเคหะแห่งชาติร่วมกับประชาคมคลองจั่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพร้อมด้วยผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองจั่น ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับชาวชุมชนอีกด้วย ณ บริเวณสนามกี่ฬาคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *