ทิพยประกันภัยผนึกกำลังสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อสร้างระบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ

ทิพยประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมในการจัดทำระบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยสะดวกในการเข้าถึงระบบประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิกและครอบครัวฯ โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีความเห็นชอบร่วมกันในโครงการดังกล่าวโดยจะมีการเปิดตัวโครงการเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *