ตามหาญาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับผู้ป่วยชื่อ พระประพันธ์ แก้วอ่อง อายุ 61 ปี เข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ป่วยไม่มีญาติ มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ออกจากบ้านมาบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อขณะเข้ารับการรักษา ได้มีการประเมินทางสังคม โดยผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าได้เดินทางไปจำวัดที่จังหวัดปัตตานี และย้ายมาอยู่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน ไม่ปรากฏหลักฐานการสังกัดวัดใด และหลักฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ของผู้ป่วย พบว่าบ้านหลังดังกล่าวตามทะเบียนราษฎร์ได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว และบุคคลในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงไม่สามารถให้ข้อมูลติดตามหาญาติได้ เนื่องจากขาดการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงได้นำร่างของ พระประพันธ์ แก้วอ่อง ฝากไว้ที่ห้องพักผู้วายชนม์ เพื่อรอนำส่งร่างให้แก่ญาติบำเพ็ญกุศลต่อไป

               ฉะนั้น หากผู้ใดสงสัยว่าเป็นญาติของผู้ป่วย กรุณาติดต่อฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์  02-256-4000 ต่อ 80142

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *