ขอเรียนเชิญเข้าร่วม🌍งาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ⏰️เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม🌍งาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” ครั้งที่ 5 📍ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ⏰️เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังงานฯ🧑‍💻👩‍💻 ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdanmTKxz0JFxWM7q8_qsqFsKMQe8deiJ7nG70a-0W292JpVw/viewform และเมื่อท่านได้ลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสำนักเลขาธิการฯ จะดำเนินการจัดส่ง Link การเข้าร่วมงานฯ ไปให้ที่อีเมลของท่านที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบตอนลงทะเบียนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *